Ik ben een NVO geregistreerde orthopedagoog en SKJ geregistreerde jeugdprofessional. Ik bied psychologische en pedagogische hulp voor kinderen die sociaal-emotioneel vastlopen binnen de opvoedingssituatie (thuis) en/of de leersituatie (op school). Dit kan problematiek van wat lichtere aard zijn (zoals geringe weerbaarheid, laag zelfbeeld, faalangst enz.), maar ook problematiek zoals AD(H)D, ASS, angst en somberheidsklachten. Ik bied verschillende vormen van therapie (o.a. cognitieve gedragstherapie), psycho educatie, begeleiding gericht op het vergroten van sociale vaardigheden/weerbaarheid en ouderbegeleiding,
Als orthopedagoog heb ik naast het kind oog voor de belangrijkste betrokken personen rondom een kind (zoals ouders en school). Net als in mijn werk met volwassenen ga ik uit van de kracht van ieder kind en niet vanuit klachten/stoornissen, maar vanuit ontwikkelmogelijkheden. Ieder kind moet de kans krijgen om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen en wanneer de juiste voorwaarden daarvoor worden geschept ben ik van mening dat ieder kind kan groeien!

Scholen

Voor scholen ben ik in te zetten voor vragen en/of begeleiding bij het leren leren, werkhouding, aandacht en concentratie, hoog- en zwakbegaafdheid, evenals sociaal emotionele problemen.